Popraw poniższe błędy:

OK
+
Kto może wziąć udział w loterii?
Udział w loterii może wziąć osoba zamieszkała na terenie Bielska-Białej, która wskazała w deklaracji podatkowej PIT za 2017 rok – Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania i złożyła deklarację w jednym z urzędów skarbowych w Bielsku-Białej tj. właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania.
+
Czy loteria skierowana jest do wszystkich podatników? Czy rozliczając PIT w Bielsku-Białej od lat mogę również wziąć udział w loterii?
Tak. Loteria jest skierowana do wszystkich podatników, którzy rozliczą PIT w Bielsku-Białej za 2017 rok - dla tych, którzy rozliczają się tutaj od lat oraz tych, którzy zrobią to po raz pierwszy.
+
Czym jest miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (PIT)?
Według obowiązującej definicji to ośrodek interesów życiowych - osobistych lub gospodarczych. Przy czym centrum interesów osobistych to powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych to działalność zarobkowa (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc). Podatnik sam musi zdecydować, gdzie jest centrum jego życia (miejsce zamieszkania).
+
Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla uczestników loterii?
W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Bielska-Białej, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2017 rok w jednym z urzędów skarbowych w Bielsku-Białej, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania i wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania.
+
Czy emeryt lub rencista może wziąć udział w loterii?
Tak
+
Kto nie może wziąć udziału w loterii?
W loterii nie mogą brać udziału pracownicy organizatora loterii (Smolar Agencji Promocyjno-Reklamowej), pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zatrudnieni na urzędniczych stanowiskach kierowniczych oraz członkowie zarządów spółek z większościowym udziałem Gminy Bielsko-Biała.
+
Jestem zameldowany w Rzeszowie, ale pracuję w Bielsku-Białej, i tu wynajmuję mieszkanie, czy mogę wziąć udział w loterii?
Tak, pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym zostanie wpisany bielski adres zamieszkania i odpowiedni Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej.
+
Jestem cudzoziemcem mieszkającym w Bielsku-Białej od 5 lat. Tu pracuję, czy mogę wziąć udział w loterii?
Tak. Należy wskazać w deklaracji podatkowej PIT – Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania.
+
Czy przy zgłaszaniu udziału w loterii muszę pokazywać lub udostępniać rozliczony PIT?
Nie. PIT, a właściwie jego pierwsza strona, jest potrzebna tylko w przypadku wygrania którejś z nagród (pkt 12.3 – regulaminu loterii).
+
Rozliczam PIT razem z żoną. Czy możemy zgłosić dwie osoby do loterii czy tylko jedna osoba może się zgłosić?
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT – Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania.
+
Czy jeśli wygram nagrodę mogę zamiast nagrody wziąć jej równowartość pieniężną?
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
+
Czy mogę sprzedać nagrodę, którą wylosowałem w loterii?
Oczywiście. Nie ma żadnych ograniczeń.
+
Jak mogę dostarczyć deklarację podatkową PIT za 2017 rok do urzędu skarbowego w Bielsku-Białej właściwego ze względu na adres zamieszkania, aby wziąć udział w loterii?
Każdym sposobem przewidzianym przez prawo podatkowe. Czyli drogą elektroniczną, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, nadać drogą pocztową lub innym możliwym sposobem. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji bielski adres zamieszkania i przesłać do właściwego urzędu skarbowego w Bielsku-Białej.
+
Czy muszę zgłaszać zmianę miejsca zamieszkania poprzedniemu urzędowi skarbowemu?
Nie ma takiej potrzeby. Urzędy Skarbowe robią to automatycznie.
+
Dlaczego Miasto Bielsko-Biała zleciła organizuję loterię „Rozlicz PIT w Bielsku-Białej”?
Loteria jest częścią kampanii społecznej prowadzonej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, której głównym celem jest przekonanie wszystkich mieszkańców do złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT właśnie w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień mieszkają, pracują, studiują, korzystając z bielskiej infrastruktury komunalnej (szkół, dróg, szpitala itp.). Dzięki temu część pieniędzy z podatku trafi do budżetu miasta i będzie mogła być przeznaczona na realizację inwestycji i przedsięwzięć wspierających rozwój Bielska-Białej. Ile pieniędzy z podatku PIT trafia do budżetu miasta można się dowiedzieć ze specjalnej witryny www.budzet.bielsko-biala.pl. A przy pomocy znajdującego się tam kalkulatora obliczyć, ile miesięcznie z naszego wynagrodzenia miasto wydaje np. na edukację, czy ochronę środowiska.
+
Kiedy i gdzie odbędzie się losowanie nagród w loterii?
Losowanie nagród odbędzie się 1 czerwca 2018 r. na pl. Ratuszowym w Bielsku-Białej przed koncertem zespołu Golec uOrkiestra.